Quadre 20.6

Principals usos i valors del condicional simple i del condicional perfet

Temps verbal

     Ús

Valor

Exemples

Condicional simple
(cantaria)

      propi


posterioritat respecte a un moment passat

Em va dir al migdia que faria el sopar a les nou


      derivat

futur de passat

Dos mesos després publicaria la seva novel·la més important

      modal
present o futur irreal
cortesia
atenuació o font indirecta

Si canviessis de feina, series més feliç

Voldria demanar-vos un favor
Segons Coromines, aquest mot vindria de l'àrab

Condicional perfet
(hauria o haguera cantat)

      propi


posterioritat respecte a un moment passat

Em va assegurar que, quan parléssim amb ell, ja haurien solucionat el problema

      modal

present o futur irreal
cortesia
atenuació o font indirecta

Si haguessis estudiat més, hauries aprovat

He perdut la cartera. No l’hauríeu pas vist vosaltres?
D’acord amb aquesta teoria, l’espècie s’hauria extingit a causa de la desforestació