Quadre 29.1

Principals usos de les formes verbals no finites

Forma

Valor

Exemples / Comentaris d'ús

Infinitiu simple
(cantar)
[+]simultaneïtat
anterioritat
posterioritatL’he vist sortir del teatre
Esclatà d’alegria després de rebre la notícia
Què faràs? Treballar

En subordinades o en oracions independents (com a resposta a una pregunta).

modal


 

Au, a dinar!
Ni pensar-hi!
Pagar-ho jo? Ni de broma

Generalment, en oracions imperatives, exclamatives o interrogatives.

Infinitiu compost
(haver cantat)
[+]

anterioritat


Gràcies per haver confiat en nosaltres


retret

Haver-ho dit l’altre dia!

Gerundi simple
(cantant)
[+]

 

simultaneïtat
anterioritatVa caminar dues hores seguint el curs del riu
Va sortir de la sala plorant
Treballant tan lentament, no acabarem el projecte a temps

Pot assolir un matís causal, condicional o concessiu.

Gerundi compost
(havent cantat)
[+]

anterioritat


Havent sortit amb temps de casa, va arribar tard a la feina


Participi
(cantat, cantada, cantats, cantades)
[+]

anterioritatHa comprat un vestit brodat a mà
Introduïts els canvis, es maquetà el text