Quadre 29.3

Principals perífrasis modals

Perífrasi

Valor

Exemples / Comentaris d'ús

poder + infinitiu

capacitat
possibilitat
autorització

Aquesta tanca la podies haver saltat perfectament
Avui pot nevar a qualsevol cota
Ja us en podeu anar

haver de + infinitiu

obligació
necessitat o conseqüència lògica

Hauríem d’haver endreçat l’habitació
Hem d’arribar puntuals si no volem perdre el tren
Han de ser fora perquè no agafen el telèfon

deure + infinitiu

inferència

Deuen estar de vacances

Equivalent a segurament seguit del verb principal de la perífrasi.

gosar + infinitiu

atreviment

No goso anar-hi