Quadre 29.4

Principals perífrasis aspectuals

Perífrasi

           Valor

Exemples / Comentaris d'ús

començar a + infinitiu
posar-se a + infinitiu

           incoatiu

La neu comença a caure
Després de dinar s’han posat a llegir

anar a + infinitiu

           imminència

Anàvem a telefonar-te ara mateix
El cotxe anava a caure muntanya avall quan va arribar la policia

Generalment, en contextos de passat.

acabar de + infinitiu
acabar per + infinitiu
acabar + gerundi
venir a + infinitiu

           culminatiu

Aquesta tarda acabarem de pintar la paret
Han acabat per fer la feina ells mateixos
Ha acabat confessant la veritat
Aquesta obra ve a omplir un buit

deixar de + infinitiu
cessar de + infinitiu
parar de + infinitiu

           interrupció

Aviat deixaré de treballar aquí
No cessava de dir que tot era fals
Pareu de fer soroll, si us plau

soler + infinitiu
acostumar a + infinitiu

           habitual

Els dissabtes solem dinar a casa dels avis
Acostuma a llevar-se abans de les sis

tornar a + infinitiu

           reiteratiu

L’Ignasi torna a estar malalt

continuar + gerundi
seguir + gerundi

           duratiu

Continuo pensant que això no és rellevant
Segueix insistint en el mateix

estar + gerundi
anar + gerundi

           progressiu

Han estat discutint una bona estona
Anava preguntant a tothom per tu

tenir + participi

           resultatiu

Tinc solucionat el problema