Quadre 29.5

Construccions de participi

      Funció

Exemples / Comentaris d'ús

      Complement del nom

L’informe elaborat per la nova directora és molt interessant

      Adjunt temporal

(Una vegada) finalitzada la reunió, vam anar a sopar

El valor de passat es reforça amb expressions com una vegada o un cop.

      Adjunt temporal-causal

Ampliat el termini, hem pogut inscriure’ns al curs

El verb principal va sobretot en temps de perfet.

      Adjunt temporal-condicional

Pentinat d’una altra manera, estaria més afavorit
Cuinat al forn, el peix quedarà més saborós

El verb principal va normalment en condicional o futur.

      Adjunt temporal-concessiu

Fins i tot incorporades les esmenes, el text no satisfeia totes les parts

Poden incloure elements concessius com fins i tot, si bé o bé que.