Quadre 29.6

Construccions de gerundi

      Funció

Exemples / Comentaris d'ús

      Adjunt oracional

Essent cap d’estudis el teu pare, es van implementar moltes millores educatives
Havent arribat a un acord, la reunió es preveu tranquil·la
Explicant-ho tu, ho entendran més bé
Prenent la medicació, la teva filla millorarà de seguida
Essent tan evident com era, ningú no es va adonar de l’error

Poden indicar simultaneïtat (amb gerundi simple) o anterioritat (amb gerundi compost), causa, condició o concessió. El subjecte del gerundi pot ser explícit o implícit. [+]

      Adjunt del predicat

Ha vingut demanant explicacions
Pots ajudar-me ordenant els llibres

Amb valor final o de manera. [+]

      Predicatiu

El ministre va pujar a l’avió rient
Va deixar els assistents tremolant

El gerundi pot tenir com a subjecte semàntic el subjecte o el complement directe del verb de la principal. [+]

      Complement del nom

M’agrada molt aquella fotografia de les cosines jugant a fet i amagar [+]