Quadre 31.4

Altres construccions interrogatives

Construcció interrogativa

Tret característic

      Exemples / Comentaris d'ús

Alternativa

construcció disjuntiva

     

(Que) puges o baixes?

No admet com a resposta ni  ni no. La conjunció que és opcional.

Pregunta eco

repetició total o parcial

     

—L’avi canvia de pis. — (Que) canvia de pis?
—L’avi canvia de pis. —Canvia de què?
—Ho sabia ella? — (Que) si ho sabia?

Pot referir-se a una asserció o a una pregunta prèvia. L’aparició de
la conjunció que, que és opcional, és pròpia dels registres informals.

Pregunta retòrica

equival a una asserció

     

(Que) no t’ajudo, jo?

La conjunció que és opcional i pròpia dels registres informals.

Pregunta exhortativa

equival a una ordre

     

Podeu deixar de cridar?
Vol callar d’una vegada?
No deveu pensar que podeu escapar?

El verb es conjuga en segona persona discursiva. Pot anar
encapçalada per una negació en certs contextos.

Pregunta exploratòria

introduïda per i (si)

     

I si canviem de tema?
I no tornarem a la platja més tard?

Expressa una proposta (amb i si) o un retret (amb i).