Quadre 31.5

Tipus de construccions exclamatives

Construcció exclamativa

Tret característic

       Exemples / Comentaris d’ús

Total
entonació exclamativa
  Comença l’espectacle!
  Tanqueu la porta!
       I tu què vols, ara?!

Oració declarativa, imperativa o interrogativa amb contorn exclamatiu. Només en exclamatives directes.

Parcial

pronom exclamatiu (qui, què)

       Qui ho havia de dir!
       Em sorprèn què ha fet

quantificador (que, quin, quant)


       Que petita que és aquesta habitació!
       M’ha sorprès que petita que és!
      Oh, quina mala sort!
      Quanta gent que hi ha!

adverbi exclamatiu (on, com, quant)

       On s’és vist!
      Com s’atreveix!
      No t’imagines quant d’enrenou hi ha hagut