Quadre 26.5

Construccions consecutives ponderatives

Element ponderatiu

Nexe

Exemples / Comentaris d’ús

tan

que

Està tan cansat que s’adorm dret
Està tan poc motivat que no vol ni anar a classe
Va arribar tan tard que no va poder comprar el pastís

Tan pot modificar adjectius o adverbis.

tant (i flexió)

que

Ha menjat tant que no té ganes de berenar
Hi havia tants llibres que no sabia quin triar
Parla amb tanta autoritat que és difícil contradir-la

Tant pot modificar verbs o noms. Quan modifica un nom, hi concorda en gènere i nombre.

tal

que

Ha dit tal disbarat que tothom s’ha quedat parat
Feia unes tals barbaritats que el van haver de despatxar

Tal concorda en nombre amb el nom que modifica i pot anar precedit de l’article indefinit.