Quadre 6.11

Principals prefixos temporals i aspectuals

Significat

Prefix

Base lèxica

Exemples

Anterioritat

ante-
avant-
pre-

nom, adjectiu
nom
nom, adjectiu, verb

antevigília; antenupcial
avantguerra
preacord; preindustrial; prejutjar

Posterioritat

post-

nom, adjectiu

postmodernitat; postdiluvià

Repetició

re-
bes-

verb
verb, nom

rellegir
bestreure; besnet

Canvi de condició

ex-

nom, adjectiu

expresident; exfranquista

Nou, recent, darrer

neo-

nom, adjectiu

neoimpressionisme; neoclàssic