Quadre 5.4

Vocals temàtiques en les diferents conjugacions

Conjugació

Vocal temàtica

Exemples

Primera

a
e

cantava, canta, cantaria, cantares, cantant, cantat
cantem, canteucantés

Segona

e
i
u

batem, bateu, batés, bateres, batent
batia
batut

Tercera

i

dormim, dormiu, dormia, dormís, dormi, dormiria, dormint, dormit