Quadre 5.5

Conjugació pura i conjugació incoativa

Temps i mode

Persona

Conjugació pura

Conjugació incoativa amb palatal

Conjugació incoativa amb sibilant

Present
d'indicatiu

1sg
2sg
3sg
3pl

dormo (dorm)
dorms
dorm
dormen 

serveixo
serveixes/servixes
serveix/servix
serveixen/servixen

 servisc/servesc


servisquen

Present
de subjuntiu

1sg
2sg
3sg
3pl

dormi (dorma)
dormis (dormes)
dormi (dorma)
dormin (dormen)

serveixi
serveixis
serveixi
serveixin

servisca/servesca
servisques/ servesques
servisca/servesca
servisquen

Imperatiu

2sg

dorm

serveix/servix