Quadre 5.6

Formes verbals amb segments de suport

Segment de suport

Temps verbal

Persona / Exemples / Comentaris d'ús

-e

present
d'indicatiu

2sg creixesconvences, defugestussesbrunzes,
descuses
2sg corresobres, omples; 3sg: corre, obreomple
3pl batendormen

En 2sg amb verbs que tenen el radical (o l’increment del radical) acabat en -ix, -c, -g, -ss, -z o -s; en 2sg i 3sg amb els verbs córrer, obrir, omplir i derivats; en 3pl amb verbs de la segona i la tercera conjugació.

infinitiu

batremoure

Amb infinitius de la segona conjugació amb accent en radical acabat en consonant o en la semivocal u ([w]).

futur i
condicional

1sg premepremeria
2sg premeràspremeries
3sg premepremeria
1pl premerempremeríem
2pl premereupremeríeu
3pl premeranpremerien

Amb verbs de la segona conjugació amb l’infinitiu acabat en -er àton.

-d-

infinitiu

resoldre

Amb verbs de la segona conjugació amb radical acabat en -o -n.

futur i
condicional

1sg resoldaprendria
2sg resoldràs, aprendries
3sg resold, aprendria
1pl resoldremaprendríem
2pl resoldreu, aprendríeu
3pl resoldranaprendrien

Amb verbs de la segona conjugació amb radical acabat en -o -n.