Quadre 4.2

Marcatge de gènere en els noms d’éssers sexuats

Mecanisme

Marca de masculí

Marca de femení

Exemples

Flexió

   Ø
-e
-o
-u [w]

-a

conductor - conductora
sogre - sogra
mosso - mossa
ateu
- atea

Concordança

el guia - la guia
el cònjuge - la cònjuge
el vigilant - la vigilant

Canvi
de radical

mascle - femella
home - dona
ase - somera

Sufixació

   Ø
-e
-a

-essa

duc - duquessa
comte
- comtessa
profeta
- profetessa

   Ø
-i

-ina

tsar - tsarina
heroi - heroïna

-ot

diversos

abellot - abella, perdigot - perdiu