Quadre 2.3

Consonants fricatives i africades

Lloc d'articulació

Mode d'articulació

Sorda / Sonora

Exemples / Comentaris d'ús

Labiodental

fricativa

f / v

[f] falç, flam, frau, gafa, solfa, baf
[v] vcanvi

El fonema /v/ es conserva en baleàric, part del valencià, alguerès i tarragoní. La resta de parlars presenten la bilabial [b] en aquests casos.

Alveolar

fricativa

s / z

[s] cel, saber, caça, encén, capsa, llesca, fos, post, camps, calç, tassa
[z] zel, casa, fosa, amazona, trànsit, onze, esvelt

africada

s / z

[s] tsar, potser, tots, sords
[z] tzatziki, dotze, atzar

Palatoalveolar

fricativa

ʃʒ

[ʃ] Xàtiva, caixa, peix
torxa, ponx (en una part dels parlars)
[ʒ] gel, menjar, pujar, gic (en una part dels parlars)
 

Amb diferències distribucionals entre els parlars.

africada

t͡ʃd͡ʒ

[t͡ʃ] txec, metxa, solontxac, lleig
(i també torxa, ponx, en una part dels parlars)
[d͡ʒ] Djibouti, metge, lletja, Azerbaidjan
(i també gel, menjar, pujar, gic, en una part dels parlars)
 

Amb diferències distribucionals entre els parlars.