Quadre 3.3

L'accent en les formes verbals

Accent

Exemples

En el radical

- present d'indicatiu (1sg, 2sg, 3sg, 3pl)
- present de subjuntiu (1sg, 2sg, 3sg, 3pl)
- imperatiu (2sg)
- alguns infinitius irregulars (conjugació II i III) 
- alguns participis irregulars (conjugació II i III)

 

canto, cantes, canta, canten
canti, cantis, canti, cantin
canta
batre, mer, absoldre
entèsvist, absolt, imprès

En la vocal temàtica

- infinitiu, gerundi i participi
- present d'indicatiu i de subjuntiu (1pl i 2pl)
- imperfet d’indicatiu
- imperfet de subjuntiu
- passat simple (totes les persones excepte 1sg)

 

cantar, cantat, cantant
cantem, canteu
cantava, canveu

cantés, canssiu
cantares, can, canrem, canreu, cantaren

En l’increment incoatiu

- present d’indicatiu (1sg, 2sg, 3sg i 3pl)
- present de subjuntiu (1sg, 2sg, 3sg i 3pl)
- imperatiu (2sg)

 

serveixo, serveixes, serveix, serveixen
serveixi, serveixis, serveixi, serveixin
serveix

En la desinència

- futur
- condicional
- passat simple (1sg)

 

canta, cantaràs, canta, cantarem, cantareu, cantaran
cantaria, cantaries, cantaria, cantaem, cantaeu, cantarien

can