Quadre 21.1

Principals conjuncions simples

Relació

     Conjunció

Tipus

Exemples

Coordinant [+]

 

 

 

 

     

i

ni

o

però

sinó

copulativa

copulativa

disjuntiva

adversativa

adversativa

Vam sopar i vam anar al teatre

El dinar no era bo ni m’ha semblat elaborat

Plourà o farà sol?

M’ho va explicar, però no ho vaig entendre

No ho ha fet ell, sinó el seu amic

Subordinant [+]

 

 

 

 

 

     

que

mentre

si

perquè

com

completiva

temporal

completiva
condicional

causal
final

completiva
comparativa

Sembla que li ha agradat molt el llibre

Mentre llegeixes el diari, sortiré a passejar

No sabia si arribaria a temps
Si el vols conèixer, te’l presentaré

No ha anat a treballar perquè té febre
Necessita un aval 
perquè li donin el préstec

He sentit com obria la porta
Ho fan tan bé 
com poden