Quadre 30.4

Recursos per a expressar focalització contrastiva

Recurs

   Característica

            Exemples

Èmfasi
contrastiu


      sense reordenació sintàctica dels constituents oracionals
            Avui comprarem CIRERES (i no prunes)Èmfasi
contrastiu

      anteposició del constituent focalitzat
             CIRERES, comprarem avui (i no prunes)


Clivellada                  És al cinema que volem anar (i no al teatre)
És al cinema on volem anar
On volem anar és al cinema
Al cinema és on volem anar

Element de polaritat

      seguit de la conjunció que
             A tu sí que et respecten, a ell no
Això sí que no és veritat