Quadre 7.3

Classes de compostos cultes

Segons la categoria              Segons la relació
    del compost                 entre les bases lèxiques

Exemples

Nominal                          

d'estructura subordinant

d'estructura coordinant

 

gasòmetre

indoeuropeu, Euràsia

Adjectival                        

d'estructura subodinant

d'estructura coordinant

 

acidòfil

cientificotècnic, francoprussià

Verbal                                d'estructura subordinant
  termofixar