Quadre 9.1

Principals classes d'adjectius

Classe

Tipus

Exemples / Comentaris d'ús

Qualificatiu [+]

qualitat inherent

un paisatge (molt) bonic
Aquest paisatge és (molt) bonic
Trobo (molt) bonic aquest paisatge

Poden fer de modificador d’un nom, d’atribut del verb ser o de predicatiu. Generalment són graduables.

qualitat contingent o estat

una persona enfadada
La Joana està (molt) enfadada
He trobat la Joana (força) enfadada

Poden fer de modificador d’un nom, d’atribut del verb estar o de predicatiu. Generalment són graduables.

Relacional [+]

¾

un producte industrial
una subscripció semestral

Fan de modificador d’un nom, però generalment no funcionen com a atribut ni predicatiu. No són graduables i van immediatament posposats al nom.

Adverbial [+]

modal

un desenllaç (poc) possible
Aquest desenllaç és (poc) possible

Són graduables i, generalment, poden fer d’atribut.

aspectual

una malaltia (molt) freqüent
Aquesta malaltia és (molt) freqüent

Són graduables i, generalment, poden fer d’atribut.

locatiu

Aquell poble és (massa) llunyà
el mes següent
la cinquena pregunta

Indiquen localització física o metafòrica (temporal o d’ordre). Alguns d’espacials poden fer d’atribut i són graduables.

de manera

un debat (molt) intens
El debat va ser (molt) intens

Amb noms que designen accions, processos o resultats. Generalment, poden fer d’atribut i són graduables.

focal

una mera/simple conjectura

Solen anar anteposats al nom.

altres

un estil (molt) semblant
un estil propi
una certa semblança
No respecten ni les seves mateixes normes