Quadre 21.3

Principals conjuncions coordinants

Classe
(segons el significat)

Classe
(segons la forma)

Conjunció

Exemples

Copulativa

simple

i
ni

És un carrer ample i llarg
És un carrer que no és ample ni llarg

locució

així com

Hi assistiren l’alcalde així com altres autoritats

en correlació

ni… ni
tant… com

No m’agrada ni l’un ni l’altre
M’agraden tant l’un com l’altre

Disjuntiva

simple

o
ni

Vindrà l’un o l’altre
Encara no t’han avisat ni t’ha telefonat ningú?

en correlació

o… o
o bé… o bé

O plourà o farà vent
Es decidirà o bé a la comissió o bé al consell permanent

Adversativa

simple

però
sinó

Té molt bona veu, però no afina gaire
No era el seu avi sinó el seu oncle