Quadre 21.4

Principals conjuncions subordinants

Tipus

Conjuncions i locucions

Exemples / Comentaris d'ús

Completiva

 

que

 

Diuen que aquest estiu farà molta calor

Principal conjunció completiva.

si

 

Pregunten si els pots rebre ara

Encapçala una subordinada interrogativa indirecta.

com

 

He sentit com se n’anava corrents

Amb determinats verbs de percepció.

Temporal

mentre

Mentre tu fas el dinar, jo estendré la roba

Condicional

si

Si ve, ja en parlarem

Causal 

perquè
com que
ja que
per tal com

 

No ho pot fer, perquè no té temps
Com que estava malalt, no va poder anar a la festa
Ja que ets aquí, queda’t a dinar
Marxà de la ciutat per tal com no hi trobà feina

Introdueixen oracions amb el verb en indicatiu.

Final


 

perquè
a fi que
per tal que

 

Vaig cridar ben alt, perquè ells em sentissin
T’ho dic a fi que li ho facis saber
Per tal que tothom tingui beca, es demanaran ajuts oficials

Introdueixen oracions amb el verb en subjuntiu.

Concessiva
encara que
si bé
malgrat que
tot i que
per bé que

Encara que plogui, sortirem
Vindrà al dinar, si bé no li fa gaire il·lusió
Malgrat que estava refredada, va anar a la festa
Tot i que es va entrenar, no ha pogut acabar la cursa
No s’ha tret el carnet per bé que ho ha intentat cinc vegades