Quadre 24.2

Classes de subordinades de relatiu

Classe

Exemples / Comentaris d'ús

Especificativa amb antecedent

El partit que tenia la majoria parlamentària va votar a favor de la llei
La pintora de {qui / la qual} et vaig parlar fa una exposició
No han trobat el document {a què / al qual} feien referència [+]

Explicativa amb antecedent

L’Antònia, {que / la qual} no sap parlar alemany, és capaç de cantar les òperes de Wagner
Us deixaré el pis a vosaltres, que tant m’heu ajudat
L’incident, del qual no es tenia constància, ha estat greu
Ha perdut el contracte, la qual cosa vol dir que ha de fer concurs de creditors

Pot tenir com a antecedent un sintagma nominal amb nom comú, un nom propi, un pronom personal o una oració. [+]

Sense antecedent

{Qui / El qui / El que} ha dit això no coneix aquest sector
Aquells qui/que vulguin venir, hauran de pagar la quota
Ens va explicar (tot) allò/el que volíem saber
On no hi ha justícia, no hi ha pau
Començarem quan arribi el conferenciant
Fes-ho com et sembli millor [+]