Quadre 24.3

Propietats de les subordinades de relatiu especificatives i explicatives

Propietat

Relativa especificativa (Esp.)

Relativa explicativa (Expl.)

Exemples / Comentaris d'ús

Entonació

integrada en el contorn entonatiu de l’oració principal

diferenciada del contorn entonatiu de l’oració principal

Esp.: Li van robar diverses joies. L’anell que ha desaparegut és molt valuós
Expl.: Va heretar un anell d’or. L’anell, | que ha desaparegut,| és molt valuós

Antecedent

nominal

nominal

Esp.: Tens un cotxe que no funciona bé
Expl.: Aquest cotxe, que no funciona bé, és seu
Expl.: La Sílvia, que és la responsable del curs, t’informarà d’aquesta qüestió

Les subordinades de relatiu explicatives admeten un nom propi com a antecedent.

pronominal

Expl.: T’ho dic a tu, que tantes vegades m’ho has preguntat

oracional

Expl.: He vist la mare parlant amb el teu professor, {la qual cosa / cosa que} m’ha sorprès bastant

adverbial

adverbial

Esp.: Ara que no hi és, t’explicaré el problema
Expl.: Demà, que no plourà, anirem d’excursió

Mode verbal

indicatiu

indicatiu

Esp.: Voldria parlar amb el comercial que ha venut més pisos aquest mes
Expl.: Voldria que l’Àlex, que ha venut molts pisos aquest mes, parli amb mi

subjuntiu

Esp.: Voldria parlar amb el comercial que hagi venut més pisos aquest mes

infinitiu

Esp.: Cercava un pis barat on poder viure