Quadre 24.6

Principals subordinades de relatiu sense antecedent

Valor

Especificador

Relatiu

Exemples / Comentaris d'ús

Humà

qui

Qui no té cap ha de tenir peus
És qui és: no el pots canviar
Contracta a qui consideris més preparat

article definit

que
qui

El que s’humiliarà serà exalçat
(Tots) els que/qui vulguin dues entrades han de dir-ho

L’article pot anar precedit de tots.

demostratiu

que
qui

Aquell que/qui vulgui ajuda, que ho digui
(Tots) aquells que/qui vulguin venir, hauran de pagar la quota

El demostratiu pot anar precedit de tots.

tothom
qualsevol

que

Tothom que s’enalteixi serà humiliat
Qualsevol que el senti creurà que és boig

En els registres formals el relatiu també pot ser qui.

No humà

el

que

(Tot) el que diu sembla veritat

L’article pot anar precedit de tot.

allò

que

Agafeu (tot) allò que sigui necessari

El demostratiu pot anar precedit de tot.