Quadre 24.7

Subordinades amb un relatiu amb valor temporal, locatiu o de manera

Valor

Relatiu / Construcció

Exemples / Comentaris d'ús

Temporal [+]

quan

Vine quan vulguis
Ho van decidir aleshores, quan ja estaven separats
Tinc una fotografia de quan era petit

Pot anar precedit de preposició.

antecedent temporal + en +
què / el qual

Fa fred per l’època de l’any en {què / la qual} ens trobem

En relatives especificatives.

adverbi o expressió temporal + que

Ara que arriba l’estiu tindré menys feina

La setmana següent al dia que va nevar, em vaig trencar el peu

Locatiu [+]

on

No era on ho vaig deixar
Ho he trobat allí on em pensava
Aquella és l’escola on vaig treballar deu anys

antecedent locatiu + preposició +
què / el qual

Aquest és el restaurant en què ens vam conèixer
Aquesta és la cantonada en la qual vaig trobar-me el bitllet de loteria
Aquest és el local des del qual vaig telefonar-te

El relatiu què només pot anar precedit de la preposició en.

De manera [+]

com

Fes-ho com vulguis, però no triguis gaire
Va a la feina caminant, com li han recomanat
Detesto la manera com tracta la gent

la manera en què

Em molesta la manera en què em parla

En relatives especificatives.