Quadre 24.8

Classes de subordinades de relatiu amb duplicació pronominal

Classe

Context

Exemples / Comentaris d'ús

Analítica

un pronom feble assumeix la funció sintàctica d’un relatiu

És una advocada que la coneix molta gent
Vaig rebre uns incentius econòmics que no hi tenia dret
És un nen que no li deixaries cap joguina
És un hotel que hi han fet nit molts cantants de renom

Pròpia dels registres informals.

un possessiu assumeix en la subordinada la funció sintàctica d’un relatiu

Aquell company que el seu oncle és l’amo de l’empresa treballa més que cap altre empleat

Pròpia dels registres informals.

Pleonàstica

un relatiu diferent de que duplicat per un pronom feble

L’agència espacial ha descobert un planeta on les plantes hi podrien créixer

Pròpia dels registres informals.

Amb duplicació aparent

verb amb el pronom hi o en lexicalitzat

És un local en el qual hi ha molta humitat
La casa d’on se’n van era de l’àvia

pronom de datiu duplicat

Has de parlar amb el meu germà, a qui li interessa molt el teu parer

antecedent sense nucli explícit i pronom en

Vam portar per postres una capsa de bombons que teníem i dues de noves que ens en van regalar