Quadre 24.9

Altres construccions amb relatiu

            Valor

Exemples

           Interrogativa encoberta

La meva àvia sap la píndola que ha de prendre a cada àpat (equivalent a La meva àvia sap quina píndola ha de prendre a cada àpat)
No entenem el que et proposes (equivalent a No entenem què et proposes)

           Construcció clivellada

És la mare {qui / la qui / la que} se’n va anar ahir a Londres per feina
És a Londres on se’n va anar ahir la mare
És ahir quan la mare se’n va anar a Londres

           Construcció pseudorelativa

El veí és al pati que estén la roba
Veig l’Àlex que estén la roba al pati