Quadre 32.3

Valors de l’adverbi de reforç pas

Valor

Exemples

Negació d’una suposició prèvia, explícita o implícita


Dir que té empenta no vol pas dir que ens hagi d’ajudar
—Ets l’encarregada? —No, no soc pas la persona que busques

Pregunta sobre una situació que l'emissor considera probablement certa

Fa fred. No hi ha pas res obert?

Reforç d’una negació prèvia, implícita o explícita

—Ara ja no vindran. —Efectivament, no vindran pas, tan tard

Reforç d’una prohibició aportant un matís comminatori o amenaçador

No hi baixéssiu pas, sentiu?

Reforç de la negació de constituent

Parlen de literatura i no pas de política

Reforç de la negació expletiva en determinades oracions comparatives

Fa més calor a dins que no pas a fora
Prefereixo que hi digueu la vostra que no pas que calleu