Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

final
 

Oració o sintagma que expressa valors relacionats amb la noció de propòsit o destinació.

El pare ha anat al dispensari perquè li facin una exploració
Necessita un aval per a la sol·licitud del préstec

 

Apartat on es defineix: 26.3


final de l’enunciaciķ
 

Oració final externa que expressa el propòsit amb què l'emissor fa l’acte de parla.

Per ser-te sincer, sí que ho necessito

 

Apartat on es defineix: 26.3.1


final externa
 

Oració final que expressa la finalitat o el propòsit de tota l'oració principal.

Per a comprar la casa, els veïns necessitaran més diners

 

Apartat on es defineix: 26.3.1


final interna
 

Oració final que indica el propòsit del que s’expressa en el predicat al qual s’adjunta.

T’ho explicaré perquè ho entenguis

 

Apartat on es defineix: 26.3.1


flexiķ nominal
 

Paradigma format pel conjunt de les formes flexives d’un nom, un adjectiu o una altra categoria nominal, que manifesta les variacions morfològiques relacionades amb propietats gramaticals com el gènere, el nombre o el cas.

 

Apartat on es defineix: 4.1


flexiķ verbal
 

Paradigma format pel conjunt de les formes flexives d’un determinat verb, que manifesta les variacions morfològiques relacionades amb el temps, l’aspecte i el mode verbals, d’una banda, i la persona i el nombre, de l’altra.

 

Apartat on es defineix: 5.2


focalitzaciķ
 

Realçament d’un constituent que aporta informació nova en el discurs mitjançant recursos fonètics i/o sintàctics. El constituent focalitzat es marca prosòdicament i en general s'anteposa als altres constituents de l'oració.

AMB TU, no vol anar de viatge

 

Apartat on es defineix: 30.4


focalitzaciķ contrastiva
 

Procés de focalització d’un constituent que contrasta amb altres alternatives.

A BADALONA, volen anar a viure, no a Montgat

 

Apartat on es defineix: 30.4.1


focalitzaciķ no contrastiva
 

Procés pel qual es destaca o precisa un constituent oracional que aporta informació nova però sense que contrasti amb altres alternatives.

Un quadre com aquest voldria per a casa nostra

 

Apartat on es defineix: 30.4.2


focus
 

Constituent destacat prosòdicament que aporta informació nova.

AMB TU, no vol anar de viatge

 

Apartat on es defineix: 3.3.1 / 30.4


forma composta
 

Vegeu forma verbal composta.

 

Apartat on es defineix: 5.4


forma elidida
 

Forma d’un pronom feble que presenta només el segment consonàntic i recolza en un so vocàlic posterior. Són formes elidides m’, t’, s’, l’ i n’.

No m’agrada gens
S’afanyava
N’ha llegit molts

 

Apartat on es defineix: 13.4.2


forma perifrāstica
 

Vegeu forma verbal perifràstica.

 

Apartat on es defineix: 5.4


forma plena
 

Forma d’un pronom feble que presenta la vocal darrere d’una consonant o que només correspon a una vocal. Són formes plenes me, te, se, lo, la, nos, vos, los i ne; també es consideren formes plenes les, li, ho i hi, que només tenen una forma gràfica.

Me la va donar
Agafant-te
Entenent-vos

 

Apartat on es defineix: 13.4.2


forma reduīda
 

Forma d’un pronom feble que correspon a un segment consonàntic que recolza en una vocal anterior. Són formes reduïdes ’m’t, ’s, ’l, ’ns, ’ls i ’n; també es considera reduïda la forma us.

Canta’m
Entendre-us
Porti’ls allà

 

Apartat on es defineix: 13.4.2


forma reforįada
 

Forma d’un pronom feble que presenta la vocal de suport e davant d’una consonant. Són formes reforçades em, et, es, el, ens, els i en.

Em coneixen
Els va llegir molts llibres
En tens prou?

 

Apartat on es defineix: 13.4.2


forma verbal composta
 

Forma verbal integrada per l’auxiliar de perfet haver i el participi corresponent al verb conjugat.

han cantat

 

Apartat on es defineix: 5.4


forma verbal finita
 

Forma verbal amb morfema de temps, el qual permet localitzar una situació respecte al moment de l’acte de parla.

cantem, cantarem, cantava

 

Apartat on es defineix: 5.1


forma verbal no finita
 

Forma verbal sense morfema de temps, mancança que no permet localitzar una situació respecte al moment de l’acte de parla. Correspon a l’infinitiu, el gerundi i el participi.

Infinitiu: cantarhaver cantat
Gerundi: cantanthavent cantat
Participi: cantatcantadacantatscantades

 

Apartat on es defineix: 5.1 / 29.2


forma verbal no personal
 

Forma verbal sense morfema de persona. Correspon a infinitiu, gerundi i participi. 

Infinitiu: cantar, haver cantat
Gerundi: cantant, havent cantat
Participi: cantat, cantada, cantats, cantades

 

Apartat on es defineix: 5.1 / 29.2


forma verbal perifrāstica
 

Forma verbal integrada per l’auxiliar de passat va i l’infinitiu.

va cantar

 

Apartat on es defineix: 5.4


forma verbal personal
 

Forma verbal que té morfemes de persona i nombre.

cantàvem, cantaràs

 

Apartat on es defineix: 5.1


fricativa
 

Consonant obstruent que s’articula amb expulsió de l’aire sense interrupció pel canal central de la boca.

[f] festa
[v] avisar (en alguns parlars)
[s] cera, tassa, pas, adreça
[z] rosa, zinc
[ʃ] caixa
[ʒ] imaginar (en alguns parlars)

 

Apartat on es defineix: 2.2.2


futur perfet
 

Temps verbal compost que, en l’ús propi, indica que la situació expressada pel verb és anterior a un moment de referència futur i es vincula a aquest moment.

A les deu, ja se n’haurà anat tothom

 

Apartat on es defineix: 20.5.3


futur simple
 

Temps verbal simple que, en l’ús propi, indica posterioritat respecte al moment de l’acta de parla.

Demà em compraré una canya de pescar

 

Apartat on es defineix: 20.5.3


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona