Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

final
 

Oració o sintagma que expressa valors relacionats amb la noció de propòsit o destinació.

El pare ha anat al dispensari perquè li facin una exploració
Necessita un aval per a la sol·licitud del préstec

 

Apartat on es defineix: 26.3


final de l’enunciaciķ
 

Oració final que expressa el propòsit amb què l'emissor fa l’acte de parla.

Per ser-te sincer, sí que ho necessito

 

Apartat on es defineix: 26.3.1


final externa
 

Oració final que expressa la finalitat o el propòsit de tota la principal.

Per a comprar la casa, els veïns necessitaran més diners

 

Apartat on es defineix: 26.3.1


final interna
 

Oració final que indica el propòsit del que s’expressa en el predicat al qual s’adjunta.

T’ho explicaré perquè ho entenguis

 

Apartat on es defineix: 26.3.1


flexiķ verbal
 

Paradigma format pel conjunt de les formes flexives d’un determinat verb, que manifesta les variacions morfològiques relacionades amb el temps, l’aspecte i el mode verbals, d’una banda, i la persona i el nombre, de l’altra.

 

Apartat on es defineix: 5.2


focalitzaciķ
 

Realçament d’un constituent que aporta informació nova marcant-lo prosòdicament i en general anteposant-lo als altres constituents.

AMB TU, no vol anar de viatge

 

Apartat on es defineix: 30.4


focalitzaciķ contrastiva
 

Procés de focalització d’un constituent que contrasta amb altres d’alternatius.

A BADALONA, volen anar a viure, no a Montgat

 

Apartat on es defineix: 30.4.1


focalitzaciķ no contrastiva
 

Procés pel qual es destaca o precisa un constituent oracional anteposant-lo als altres i marcant-lo entonativament, tot i que sense èmfasi contrastiu.

Un quadre com aquest voldria per a casa nostra

 

Apartat on es defineix: 30.4.2


focus
 

Constituent destacat prosòdicament que aporta informació nova.

AMB TU, no vol anar de viatge

 

Apartat on es defineix: 3.3.1 / 30.4


forma composta
 

Vegeu forma verbal composta.

 

Apartat on es defineix: 5.4


forma elidida
 

Forma d’un pronom feble que presenta només el segment consonàntic i recolza en un so vocàlic posterior. Són formes elidides m’, t’, s’, l’ i n’.

No m’agrada gens
S’afanyava
N’ha llegit molts

 

Apartat on es defineix: 13.4.2


forma perifrāstica
 

Vegeu forma verbal perifràstica.

 

Apartat on es defineix: 5.4


forma plena
 

Forma d’un pronom feble que presenta la vocal darrere d’una consonant. Són formes plenes me, te, se, lo, la, nos, vos, los i ne; també es consideren formes plenes les, li, ho i hi, que només tenen una forma gràfica.

Me la va donar
Agafant-te
Entenent-vos

 

Apartat on es defineix: 13.4.2


forma reduīda
 

Forma d’un pronom feble que correspon a un segment consonàntic que recolza en una vocal anterior. Són formes reduïdes ’m’t, ’s, ’l, ’ns, ’ls i ’n; també es considera reduïda la forma us.

Canta’m
Entendre-us
Porti’ls allà

 

Apartat on es defineix: 13.4.2


forma reforįada
 

Forma d’un pronom feble que presenta la vocal davant d’una consonant. Són formes reforçades em, et, es, el, ens, els i en.

Em coneixen
Els va llegir molts llibres
En tens prou?

 

Apartat on es defineix: 13.4.2


forma verbal composta
 

Forma verbal integrada per l’auxiliar de perfet haver i el participi corresponent al verb conjugat.

han cantat

 

Apartat on es defineix: 5.4


forma verbal finita
 

Forma verbal amb morfema de temps, per la qual cosa permet localitzar una situació respecte al moment de l’acte de parla.

cantem, cantarem, cantava

 

Apartat on es defineix: 5.1


forma verbal no finita
 

Forma verbal sense morfema de temps, per la qual cosa no permet localitzar una situació respecte al moment de l’acte de parla. Correspon a l'infinitiu, el gerundi i el participi.

Infinitiu: cantarhaver cantat
Gerundi: cantanthavent cantat
Participi: cantatcantadacantatscantades

 

Apartat on es defineix: 5.1 / 29.2


forma verbal no personal
 

Forma verbal sense morfema de persona. Correspon a infinitiu, gerundi i participi. 

Infinitiu: cantar, haver cantat
Gerundi: cantant, havent cantat
Participi: cantat, cantada, cantats, cantades

 

Apartat on es defineix: 5.1 / 29.2


forma verbal perifrāstica
 

Forma verbal integrada per l’auxiliar de passat va i l’infinitiu.

va cantar

 

Apartat on es defineix: 5.4


forma verbal personal
 

Forma verbal que té morfemes de persona i nombre.

cantàvem, cantaràs

 

Apartat on es defineix: 5.1


fricativa
 

Consonant obstruent que s’articula amb expulsió de l’aire sense interrupció pel canal central de la boca.

[f] festa
[v] avisar
[s] cera, tassa, pas, adreça
[z] rosa, zinc
[ʃ] caixa
[ʒ] imaginar (en certs parlars)

 

Apartat on es defineix: 2.2.2


futur perfet
 

Temps verbal compost que, en l’ús propi, indica que la situació expressada pel verb és anterior a un moment de referència futur i es vincula a aquest moment.

A les deu, ja se n’haurà anat tothom

 

Apartat on es defineix: 20.5.3


futur simple
 

Temps verbal simple que, en l’ús propi, indica posterioritat respecte al moment de l’acta de parla.

Demà em compraré una canya de pescar

 

Apartat on es defineix: 20.5.3


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona