Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

modalitat oracional
 

Propietat de les oracions associada amb l’actitud de l’emissor respecte a la informació aportada. Les modalitats bàsiques són la declarativa, la interrogativa i l’exclamativa.

Ha vingut
Qui ha vingut?
Per fi ha vingut!

 

Apartat on es defineix: 31.1


mode d’articulació (de les consonants)
 

Manera com es produeix una consonant segons el grau de constricció de la cavitat bucal que regula el pas de l’aire.

 

Apartat on es defineix: 2.2


mode d’articulació (de les vocals)
 

Grau d’elevació de la llengua en la producció d’un so vocàlic.

 

Apartat on es defineix: 1.2


mode imperatiu
 

Vegeu imperatiu.

 

Apartat on es defineix: 20.4


mode indicatiu
 

Vegeu indicatiu.

 

Apartat on es defineix: 20.4


mode subjuntiu
 

Vegeu subjuntiu.

 

Apartat on es defineix: 20.4


mode verbal
 

Propietat del verb que fa referència a valors relacionats amb l’actitud de l’emissor respecte al que diu. Pot ser indicatiu, subjuntiu i imperatiu.

Indicatiu: La nena ja menja carn
Subjuntiu: Tant de bo la nena mengés més
Imperatiu: Menja’t la carn

 

Apartat on es defineix: 5.2 / 20.4


morfema
 

Cadascun dels constituents d’un mot amb valor gramatical.

em en cantem
es en casetes

 

mot agut
 

Mot amb accent en l’última síl·laba.

amorós, portal

 

Apartat on es defineix: 3.2.1


mot àton
 

Mot que no té cap síl·laba tònica.

del, per

 

Apartat on es defineix: 3.2


mot creuat
 

Mot format a partir de l’encaix o fusió de dues o més bases segmentades. Hi ha qui considera els mots creuats com un tipus d'acrònim.

boirum (de boira i fum)

 

Apartat on es defineix: 7.4.3


mot esdrúixol
 

Mot amb accent en l’antepenúltima síl·laba.

química, reverència

 

Apartat on es defineix: 3.2.1


mot pla
 

Mot amb accent en la penúltima síl·laba.

àngel, tela

 

Apartat on es defineix: 3.2.1


mot tònic
 

Mot que inclou una síl·laba amb accent.

casa, fèrtil, llaüt

 

Apartat on es defineix: 3.2


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera edició - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona