Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nasal
 

Consonant sonant que s’articula amb abaixament del vel del paladar, de manera que l’aire surt exclusivament o parcialment per les cavitats nasals.

[m] mare
[n] nom
[ɲ] guany

 

Apartat on es defineix: 2.2.3


negaciķ de constituent
 

Negació que afecta només una part de l’oració.

Ja sabien, no per casualitat, la resposta

 

Apartat on es defineix: 32.2


negaciķ expletiva
 

Ús de l'adverbi no, a vegades reforçat amb la partícula pas, sense que aporti un veritable valor negatiu a la construcció.

Hem de preparar la maleta abans que no arribi el Carles
És pitjor fer-li cas que
no pas ignorar-lo

 

Apartat on es defineix: 32.4


negaciķ oracional
 

Negació que incideix sobre el conjunt de l'oració.

L’àvia no està envellida

 

Apartat on es defineix: 32.2


nexe
 

Classe de paraules o locucions invariables que connecten oracions, tant si són oracions independents com si formen part d’una oració composta.

Té pocs diners. No obstant això, ha comprat un cotxe car
Tot i que té pocs diners, ha comprat un cotxe car

 

Apartat on es defineix: 21.1


nom
 

Classe de paraules que designen una entitat d'una classe o individualitzada i que es caracteritzen pel fet que tenen gènere inherent i, en la major part de casos, es poden flexionar en nombre. Els noms es classifiquen en comuns i propis.

muntanya, Pere

 

Apartat on es defineix: 8.1


nom abstracte
 

Nom que designa una entitat que no pertany al món físic, com ara una qualitat, una acció o un procés.

sinceritat, participació, creixement

 

Apartat on es defineix: 8.3


nom colˇlectiu
 

Nom que designa un conjunt d’entitats homogeni.

associació, bestiar, família

 

Apartat on es defineix: 8.3


nom comptable
 

Nom que designa una entitat aïllable i enumerable.

ordinador, disc, dona

 

Apartat on es defineix: 8.3


nom comú
 

Nom que designa una entitat d’una classe, com ara un individu, una matèria, un conjunt o un esdeveniment.

professora, taulasucreestol; votació

 

Apartat on es defineix: 8.3


nom concret
 

Nom que designa una entitat del món físic que és possible percebre amb els sentits.

cadena, fulla, ordinador, gat, persona

 

Apartat on es defineix: 8.3


nom defectiu
 

Nom que s’empra d’una manera preferent o exclusiva sigui en singular o en plural.

l’àlgebra
les ulleres

 

Apartat on es defineix: 4.5.2


nom epicč
 

Nom que pot referir-se indistintament a ambdós sexes amb independència que formalment sigui un nom masculí o femení.

un bebè, un nadó, un infant
una criatura, una persona, una víctima

 

Apartat on es defineix: 4.2.1


nom individual
 

Nom que, emprat en singular, designa una sola entitat d’una classe.

Connecta l’ordinador

 

Apartat on es defineix: 8.3


nom no comptable
 

Nom que designa una entitat no enumerable.

aigua, farina, sorra, por, paciència

 

Apartat on es defineix: 8.3


nom propi
 

Nom que representa una entitat individualitzada, única.

Maria, Rússia, Júpiter

 

Apartat on es defineix: 8.4


nom propi de persona
 

Nom propi que designa un ésser humà.

Marta, Fabra

 

Apartat on es defineix: 8.4


nom propi geogrāfic
 

Nom propi que designa un lloc.

València, Suècia, Pirineus

 

Apartat on es defineix: 8.4


nom quantitatiu
 

Nom que quantifica entitats i es pot comportar com a nucli d’una locució quantitativa.

un munt de persones

 

Apartat on es defineix: 8.3


nombre
 

Propietat gramatical que permet diferenciar allò que és únic o singular del que és múltiple o plural i que manifesta concordança.

Singular: quadre, taula; faig
Plural: quadres, taules; fem

 

Apartat on es defineix: 4.5 / 5.2


nominalitzaciķ
 

Formació de noms a partir de l’adjunció d’un sufix a una base nominal, adjectival o verbal.

sucrera (de sucre)
densitat (de dens)
pagament (de pagar)

 

Apartat on es defineix: 6.3.2


nominalitzaciķ
 

Procés pel qual un verb o un adjectiu es converteix en nom i pot seleccionar com a complements nominals els corresponents complements verbals o adjectivals.

la destrucció del pont per les tropes enemigues
la
fidelitat a la causa

 

Apartat on es defineix: 8.5.4


nucli silˇlābic
 

Part obligatòria de la síl·laba, constituïda per una vocal.

pa, rems

 

Apartat on es defineix: 1.3


numeral
 

Classe de paraules que expressen una quantitat numèrica exacta. Pot ser cardinal, ordinal, fraccionari, multiplicatiu o col·lectiu.

sis fotografies
segon pis
mig pastís
doble feina
milers d'arbres

 

Apartat on es defineix: 12.3


numeral cardinal
 

Numeral que designa una quantitat amb relació a la sèrie dels nombres naturals.

quaranta dies

 

Apartat on es defineix: 12.3.1


numeral colˇlectiu
 

Numeral que designa una col·lecció d’entitats. Es comporta sintàcticament com un nom.

tres milers d'arbres

 

Apartat on es defineix: 12.3.4


numeral fraccionari
 

Numeral que indica la divisió per un nombre natural.

un quart (del pastís)
una quarta part (del pastís)

 

Apartat on es defineix: 12.3.2


numeral multiplicatiu
 

Numeral que expressa la multiplicació per un nombre natural.

el triple de feina
un preu doble

 

Apartat on es defineix: 12.3.3


numeral ordinal
 

Numeral que expressa l’ordre de col·locació, aparició o prioritat d’una entitat en relació amb altres entitats amb què forma una sèrie. Es comporta sintàcticament com un adjectiu.

el primer pis
el segle tercer
la pàgina dos-cents dos

 

Apartat on es defineix: 12.3.5


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona