Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

obertura silˇlābica
 

Part de la síl·laba constituïda per les consonants que precedeixen el nucli vocàlic.

pa, fred

 

Apartat on es defineix: 1.3.1


obstruent
 

Consonant que s’articula amb un tancament o una constricció important dels òrgans articulatoris, que fa que la sortida de l’aire s’interrompi momentàniament o es vegi dificultada. Són obstruents les oclusives, les fricatives i les africades.

[p] pare
[b] ambició
[t] fet
[d] vendre
[k] cor, quatre
[ɡ] gota
[f] festa
[v] avisar
[s] cera, tassa, pas, adreça
[z] rosa, zinc
[ʃ] guix
[ʒ] imaginar (en alguns parlars)
[ʃ] cotxe
[d͡ʒ] platja

 

Apartat on es defineix: 2.2


oclusiva
 

Consonant obstruent que s’articula amb una interrupció completa del pas de l’aire.

[p] pare
[b] ambició
[t] fet
[d] vendre
[k] cor, quatre
[ɡ] gota

 

Apartat on es defineix: 2.2.1


onomatopeia
 

Vegeu interjecció representativa.

 

Apartat on es defineix: 31.7.2


oraciķ declarativa
 

Oració en què es presenta com a cert un enunciat.

Han llogat una casa amb piscina

 

Apartat on es defineix: 3.3.1


oraciķ desiderativa
 

Vegeu oració optativa.

 

Apartat on es defineix: 31.6


oraciķ exclamativa
 

Oració que manifesta emocions per mitjà de l’entonació o d’elements exclamatius.

Per fi han llogat la casa!
On anirem a parar!
No sé on anirem a parar!

 

Apartat on es defineix: 31.4


oraciķ ilˇlativa
 

Oració consecutiva que expressa l’efecte d’una situació de manera neutra o no ponderada.

Encara és d’hora, així que no cal córrer

 

Apartat on es defineix: 26.4.1


oraciķ imperativa
 

Oració que expressa la voluntat de l’emissor que el receptor dugui a terme una determinada acció o que es produeixi una determinada situació.

Porta els plats a taula!
Anem preparant el dinar

 

Apartat on es defineix: 31.5


oraciķ interrogativa
 

Oració que formula una pregunta.

Han llogat una casa amb piscina?
On han llogat la casa?

 

Apartat on es defineix: 3.3.2


oraciķ optativa
 

Oració amb què es formula un desig.

Que no trobi massa trànsit!
Tant de bo tot acabi bé

 

Apartat on es defineix: 31.6


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona