Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

quantificador
 

Mot que s’usa per a mesurar el nombre d’entitats, la quantitat de matèria o el grau d’una propietat o d’una situació. Pot ser un quantificador nominal o un adverbi de grau.

dues cases
massa llibres
poca substància
molt pacient
parla poc

 

Apartat on es defineix: 12.1


quantificador comparatiu
 

Constituent d’una construcció comparativa quantitativa que assenyala la igualtat o la desigualtat que hi ha entre allò que es compara.

La novel·la finalista és tan interessant com la guanyadora
La novel·la finalista és més interessant que la guanyadora

 

Apartat on es defineix: 25.2


quantificador nominal
 

Especificador que serveix per a mesurar entitats comptables i no comptables.

tres llibres
prou aigua

 

Apartat on es defineix: 12.2


quantificador universal
 

Quantificador indefinit que s’aplica al conjunt d’entitats que presenten una determinada característica.

tots els animals
cada individu

 

Apartat on es defineix: 12.5.2


quantitatiu
 

Quantificador que designa un valor aproximat.

molta gent
gens d'aigua

 

Apartat on es defineix: 12.4


quantitatiu absolut
 

Quantitatiu que situa en una escala de quantitat. Pot ser positiu o negatiu.

poca gana
gaires amics

 

Apartat on es defineix: 12.4.1


quantitatiu comparatiu
 

Quantitatiu que compara entitats situades en diferents escales o en graus diferents d’una mateixa escala.

més llibres
menys gent
tanta fam

 

Apartat on es defineix: 12.4.1


quantitatiu relatiu
 

Quantitatiu que expressa suficiència o excés en relació amb una norma o un fi.

prou recursos
massa problemes

 

Apartat on es defineix: 12.4.1


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona