Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

radical
 

Constituent d'un mot amb significat comú als mots d'una mateixa família lèxica que queda quan s'eliminen els afixos flexius.

cultur en culturals, cant en cantarem

 

Apartat on es defineix: 4.1 / 5.1


reducciķ vocālica
 

Procés pel qual certes vocals que es troben en posició tònica no apareixen en posició àtona, on són substituïdes per una altra vocal.

mel [ɛ] - melós [ə]/[e]

 

Apartat on es defineix: 1.2.2


reduplicaciķ
 

Procediment de formació de mots a partir de la repetició d’una base fonològica o morfològica.

Pep
rum-rum

 

Apartat on es defineix: 7.4.2


relatiu
 

Pronom, adverbi o determinant que introdueix una oració subordinada generalment equivalent a un adjectiu.

Encara no m’ha tornat el bolígraf que li vaig deixar
Va tornar al lloc on s’havia produït l’accident
No sabem res d’ells, la qual cosa ens preocupa

 

Apartat on es defineix: 24.2


relativa
 

Vegeu subordinada de relatiu.

 

Apartat on es defineix: 24.1


relativa especificativa
 

Subordinada de relatiu que restringeix l’abast referencial de l’antecedent i, doncs, delimita un grup entre tots els elements a què aquest es pot referir.

El partit que tenia la majoria parlamentària va votar a favor de la llei

 

Apartat on es defineix: 24.3.1


relativa explicativa
 

Subordinada de relatiu que aporta informació addicional al sintagma que fa d’antecedent sense delimitar-ne l’abast referencial.

El nou govern insular, {que / el qual} ha estat escollit per majoria absoluta, votarà a favor de la llei

 

Apartat on es defineix: 24.3.1


rema
 

Vegeu informació nova.

 

Apartat on es defineix: 30.2


resilˇlabificaciķ
 

Procés d’assignació d’estructura sil·làbica a una seqüència més llarga que un mot, i que pot suposar la reassignació de segments concrets a constituents sil·làbics diferents dels assignats inicialment en el nivell del mot.

tu i jo [tùj.ʒɔ́]

 

Apartat on es defineix: 1.3


rōtica
 

Consonant sonant que s’articula amb un o més d’un contacte ràpid de l’àpex de la llengua amb la zona alveolar.

[r] rambla
[ɾ] aire

 

Apartat on es defineix: 2.2.3


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona