Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

velar
 

Consonant que s’articula amb la part dorsal de la llengua i la zona posterior del paladar.

[k] cor, quatre
[ɡ] gota
[w] caure

 

Apartat on es defineix: 2.2


verb
 

Classe de paraules que poden manifestar variacions morfològiques relacionades amb el temps, l’aspecte i el mode verbals, d’una banda, i la persona i el nombre, de l’altra, cosa que els permet concordar amb el subjecte oracional. Els verbs es classifiquen en predicatius i no predicatius (copulatius o quasicopulatius).

fer, ser, esdevenir

 

verb aspectual
 

Verb auxiliar d’una perífrasi aspectual.

Continua plovent

 

Apartat on es defineix: 29.3


verb auxiliar
 

Verb d'una forma verbal composta o perifràstica o d’una perífrasi verbal que pot explicitar la flexió de temps i persona.

Han venut tots els anells de l'àvia
Vam fer una passejada fantàstica
Deu estar de baixa i per això no agafa el telèfon

 

Apartat on es defineix: 29.3


verb causatiu
 

Verb transitiu que selecciona un subjecte inanimat que s’interpreta com a causa d’un canvi d’estat.

El pes de la neu ha enfonsat la teulada

 

Apartat on es defineix: 17.5


verb copulatiu
 

Verb no predicatiu que aporta les marques oracionals de temps i concordança i serveix d’unió entre un subjecte i un atribut.

El fill dels veïns és molt entremaliat

 

Apartat on es defineix: 18.2.1


verb de mesura
 

Verb que selecciona un sintagma nominal de mesura precedit d’un quantificador.

El paquet pesa tres quilos
El regal valia pocs diners

 

Apartat on es defineix: 17.2


verb defectiu
 

Verb mancat d’algunes formes flexives, en general a causa del significat mateix del verb i dels contextos sintàctics en què pot aparèixer.

caldre, haver-hi, soler
nevar, ploure, tronar

 

Apartat on es defineix: 5.6


verb inacusatiu
 

Verb que selecciona un subjecte gramatical que semànticament s’interpreta com un complement directe i sintàcticament presenta propietats que s'hi associen.

A l’estiu entra molta pols dins de casa

 

Apartat on es defineix: 17.4


verb incoatiu
 

Verb inacusatiu que indica un canvi d’estat i té un correlat transitiu de tipus causatiu.

La teulada s’ha enfonsat

 

Apartat on es defineix: 17.4


verb intransitiu
 

Verb d’acció o procés que no selecciona un complement directe.

Aquest gos sempre dorm

 

Apartat on es defineix: 17.3


verb irregular
 

Verb que presenta pautes morfològiques no recurrents ni previsibles.

dar
estar
anar

 

Apartat on es defineix: 5.3


verb lleuger
 

Verb transitiu amb un significat molt general que es completa amb el complement que l’acompanya.

Avui fas molt bona cara

 

Apartat on es defineix: 17.2.2


verb modal
 

Verb auxiliar d’una perífrasi modal.

Puc venir a les tres

 

Apartat on es defineix: 29.3


verb predicatiu
 

Verb que constitueix la predicació principal de l’oració, tot sol o acompanyat de complements.

No respira
He comprat pomes

 

Apartat on es defineix: 17.1


verb principal (d'una perífrasi verbal)
 

Verb d’una perífrasi verbal que es presenta en forma no finita a continuació de l’auxiliar.

Deu estar de baixa i per això no agafa el telèfon

 

Apartat on es defineix: 29.3


verb quasicopulatiu
 

Verb no predicatiu que modifica semànticament la predicació expressada per un atribut afegint-hi un valor modal o aspectual.

Aquest meló sembla madur
Va estar preocupat tota la setmana

 

Apartat on es defineix: 18.2


verb quasicopulatiu aspectual
 

Verb no predicatiu que modifica semànticament la predicació expressada per un atribut, afegint-hi un valor relacionat amb la durada, el manteniment o l’assoliment d’un estat o la transició d’un estat a un altre.

La farmàcia està tancada el dijous
Els préssecs de la nevera continuen en bon estat
Si no menges acabaràs malalt
Les empreses que cotitzen en borsa esdevenen més poderoses

 

Apartat on es defineix: 18.2.1


verb quasicopulatiu modal
 

Verb no predicatiu que modifica semànticament la predicació expressada per un atribut atenuant el valor de veritat de la proposició.

La vídua semblava poc afectada

 

Apartat on es defineix: 18.2.1


verb regular
 

Verb que presenta pautes morfològiques recurrents i previsibles.

cantar
batre
témer
dormir
servir

 

Apartat on es defineix: 5.3


verb transitiu
 

Verb que selecciona un complement directe.

El jutge ha anunciat la seva decisió

 

Apartat on es defineix: 17.2


verb transitiu d'ús absolut
 

Verb transitiu que omet el complement directe, que queda sobreentès.

El pediatre visita de tres a vuit

 

Apartat on es defineix: 17.2.1


verbalitzaciķ
 

Formació de verbs a partir de l’adjunció d’un sufix a una base lèxica generalment nominal o adjectival.

fumejar (de fum)
dificultar (de difícil)

 

Apartat on es defineix: 6.3.4


vibrant
 

Consonant ròtica que s’articula amb un moviment ràpid de l’àpex de la llengua amb la zona alveolar que es manifesta en dos o més períodes vibratoris.

[r] carreta, mirra

 

Apartat on es defineix: 2.2.3


vocal
 

So que es produeix sense cap constricció i amb vibració de les cordes vocals.

[a]: cap
[ə]: em
[ɛ]: cel
[e]:
[i]: pi
[o]: vós
[ɔ]: to
[u]: tu

 

Apartat on es defineix: 1.2


vocal alta
 

Vocal que s’articula amb el dors de la llengua relativament elevat.

[i]: pi
[u]: tu

 

Apartat on es defineix: 1.2


vocal anterior
 

Vocal que s’articula amb el cos de la llengua avançat.

[ɛ]: cel
[e]:
[i]: pi

 

Apartat on es defineix: 1.2


vocal baixa
 

Vocal que s’articula amb el cos de la llengua abaixat.

[a]: cap

 

Apartat on es defineix: 1.2


vocal central
 

Vocal que s’articula amb el cos de la llengua entre la posició que correspon a les vocals anteriors i la posició que correspon a les vocals posteriors.

[a]: cap
[ə]: em

 

Apartat on es defineix: 1.2


vocal de suport
 

Vocal àtona que facilita l’articulació d’un grup consonàntic.

astre
coneixes, torcesfugestussescuses

 

Apartat on es defineix: 4.2 / 5.3.2


vocal mitjana
 

Vocal que s’articula amb el cos de la llengua entre la posició que correspon a les vocals altes i la que correspon a les vocals baixes. Poden ser obertes o tancades

[ɛ]: cel
[e]:
[o]: vós
[ɔ]: to
[ə]: em

 

Apartat on es defineix: 1.2


vocal posterior
 

Vocal que s’articula amb el cos de la llengua endarrerit.

[o]: vós
[ɔ]: to
[u]: tu

 

Apartat on es defineix: 1.2


vocal temātica
 

Vocal situada immediatament després del radical que permet classificar els verbs en conjugacions.

Primera conjugació: -a- (cantant)
Segona conjugació: -e- (batent, tement)
Tercera conjugació: -i- (dormint, servint)

 

Apartat on es defineix: 5.3.2


vocatiu
 

Nom o sintagma, en general nominal, amb què hom interpel·la una persona o entitat personificada.

Jaume, vine!
Amics meus, quines ganes tenia de veure-us!
Boira, vine a menjar-te el pinso!

 

Apartat on es defineix: 8.7


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona