Sumari Quadres Glossari

Glossari

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

cas -
cas acusatiu -
cas datiu -
cas oblic - 13.2d
cas recte - 13.2d
catàfora - 13.2a
causal - 26.2
causal de l’enunciació - 26.2.1c
causal externa - 26.2.1b
causal interna - 26.2.1a
clític - 3.2.2
clivellada - 24.6
coda (sil·làbica) - 1.3.2
comparativa - 25.2
comparativa additiva - 25.3b
comparativa correctiva - 25.3c
comparativa d’inferioritat - 25.2.1
comparativa de superioritat - 25.2.1
comparativa hiperbòlica - 25.3d
comparativa proporcional - 25.4
comparativa qualitativa - 25.2.2
comparativa quantitativa - 25.2.1
comparativa quantitativa d’igualtat - 25.2.1
comparativa quantitativa de desigualtat - 25.2.1
comparativa restrictiva - 25.3a
complement -
complement agent - 19.2d
complement del nom -
complement intern - 17.3b
complement restrictiu (d'una superlativa) - 25.5.d
composició - 7.2
compost - 7.2
compost adjectival - 7.2.3
compost culte - 7.3
compost d’estructura coordinant - 7.2.1b
compost d’estructura subordinant - 7.2.1b
compost endocèntric - 7.2.1c
compost exocèntric - 7.2.1c
compost nominal - 7.2.2
compost verbal - 7.2.4
concessiva - 27.3
concessiva disjuntiva - 27.3.3b
concessiva encoberta - 27.3.3c
concessiva factual - 27.3.1a
concessiva no factual - 27.3.1b
concessiva universal - 27.3.3a
concordança pel sentit - 8.3c
condicional - 27.2
condicional amb valor contrastiu - 27.2.3a
condicional atenuativa - 27.2.3d
condicional encoberta - 27.2.3e
condicional epistèmica - 27.2.3b
condicional indirecta - 27.2.3c
condicional irreal - 27.2.1
condicional irreal de passat - 27.2.1
condicional perfet - 20.5.4b
condicional real - 27.2.1
condicional simple - 20.5.4a
conjugació - 5.2c
conjugació incoativa - 5.2c
conjugació pura - 5.2c
conjunció - 21.2
conjunció adverbial - 21.2.2
conjunció adversativa - 21.2.1
conjunció completiva - 21.2.2
conjunció coordinant - 21.2.1
conjunció copulativa - 21.2.1
conjunció disjuntiva - 21.2.1
conjunció en correlació - 21.2.1
conjunció simple - 21.2
conjunció subordinant - 21.2.2
connector parentètic - 21.3
consonant - 2.1
consonant africada - 2.2.2
consonant alveolar - 2.2
consonant aproximant - 2.2.1
consonant bategant - 2.2.3
consonant bilabial - 2.2
consonant dental - 2.2
consonant fricativa - 2.2.2
consonant labiodental - 2.2
consonant lateral - 2.2.3
consonant nasal - 2.2.3
consonant obstruent - 2.2
consonant oclusiva - 2.2.1
consonant palatal - 2.2
consonant palatoalveolar - 2.2
consonant ròtica - 2.2.3
consonant sibilant - 2.2.2
consonant sonora - 2.2c
consonant sorda - 2.2c
consonant velar - 2.2
consonant vibrant - 2.2.3
construcció causal - 26.2
construcció concessiva - 27.3
construcció condicional - 27.2
construcció consecutiva - 26.4
construcció consecutiva no ponderativa - 26.4.1
construcció consecutiva ponderativa - 26.4.2
construcció coordinada - 22.1
construcció de gerundi - 29.5
construcció de participi - 29.4
construcció final - 26.3
construcció inacusativa locativa - 17.4
construcció partitiva - 12.2f
construcció perifèrica - 29.4b
construcció perifèrica de gerundi - 29.5.1
construcció perifèrica de participi - 29.4b
context agentiu - 26.3.3
context no agentiu - 26.3.3
contorn entonatiu - 3.3
conversió - 6.5
coordinació - 22.1
coordinació adversativa - 22.2.4
coordinació copulativa - 22.2.2
coordinació disjuntiva - 22.2.3
coordinada - 22.1
copulativa - 18.2
copulativa de caracterització - 18.2.2b
copulativa d'identificació - 18.2.2a
copulativa locativa - 18.2.2c
copulativa temporal - 18.2.2d