Sumari Quadres Glossari

Glossari

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

datiu benefactiu - 13.7.2b
datiu de possessió - 13.7.2c
datiu čtic - 13.7.2
declarativa - 31.2
demostratiu - 11.2
dental - 2.2a
derivació - 6.2
desinčncia verbal - 5.1
determinant - 11.1
determinant demostratiu - 11.2a
díctic textual - 11.2
diferencial - 25.2d
diftong - 1.4.1
diftong creixent - 1.4.1
diftong decreixent - 1.4.1
diftongació - 1.4.3
discurs directe - 23.6
discurs indirecte - 23.6
discurs indirecte lliure - 23.6
disjunció exclusiva - 22.2.3a
disjunció inclusiva - 22.2.3a
dislocació - 30.3
dixi - 11.1
duplicació aparent - 24.5c
duplicació pronominal - 13.7.5