Sumari Quadres Glossari

Glossari

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

el·lipsi - 22.2b
element quantificat - 25.2c
elisió vocàlica - 1.4.3
èmfasi contrastiu - 30.2.4c
ensordiment - 2.3.1
entonació - 3.3
epítet - 9.7
especificador -
especificador nominal - 8.5.1
exclamativa - 3.3.3, 31.4
exclamativa de contraexpectativa - 31.4.1f
exclamativa directa - 31.4
exclamativa encoberta - 23.7.2, 31.4
exclamativa indirecta - 23.7.2, 31.4
exclamativa parcial - 31.4b
exclamativa total - 31.4a
expressió aspectual - 28.5
expressió aspectual de durada - 28.5a
expressió aspectual de fase - 28.5c
expressió aspectual de freqüència - 28.5b
expressió minimitzadora - 32.3.3d
expressió temporal - 28.2
expressió temporal anafòrica - 28.2.1b
expressió temporal díctica - 28.2.1a