Sumari Quadres Glossari

Glossari

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

labiodental - 2.2a
lateral - 2.2.3b
lloc d’articulaciķ (de les consonants) - 2.2a
lloc d’articulaciķ (de les vocals) - 1.2
locuciķ adverbial - 16.2.2f
locuciķ conjuntiva - 21.2
locuciķ prepositiva - 14.2c, 15.4