Sumari Quadres Glossari

Glossari

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

segment de suport - 5.3.2c
segon terme de la comparació - 25.2a
semivocal - 2.2b
sibilant - 2.2.2
sigla - 7.4.3a
síl·laba - 1.3
síl·laba àtona - 3.2.1
síl·laba lliure - 1.3
síl·laba tònica - 3.2.1
síl·laba travada - 1.3
sil·labificació - 1.3
singularia tantum - 4.5.2b
sintagma nominal - 8.5
sintagma nominal escarit - 8.5.3
sintagma nominal sense especificador - 8.5.3
sonant - 2.2b
subjecte indefinit - 19.4
subjuntiu - 20.4b
subordinació - 23.1
subordinada de relatiu - 24.1
subordinada de relatiu analítica - 24.5a
subordinada de relatiu no restrictiva - 24.3.1
subordinada de relatiu pleonàstica - 24.5b
subordinada de relatiu restrictiva - 24.3.1
subordinada de relatiu sense antecedent - 24.3.4
subordinada substantiva - 23.1
substantiu - 8.1
sufix - 6.3
sufix adjectivador - 6.3.1b
sufix àton - 6.3.1a
sufix lèxic - 6.3.1b
sufix nominalitzador - 6.3.1b
sufix preaccentuat - 6.3.1b
sufix tònic - 6.3.1a
sufix valoratiu - 6.3.1b
sufix verbalitzador - 6.3.1b
sufixació - 6.3
sufixació lèxica - 6.3.1b
sufixació valorativa - 6.3.6
superlatiu - 25.5
superlatiu absolut - 25.5
superlatiu relatiu - 25.5
superlativa - 25.5