Sumari Quadres Glossari

Glossari

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

velar - 2.2.a
verb aspectual - 29.3
verb auxiliar - 29.3
verb causatiu - 17.5d
verb copulatiu - 18.2.1
verb de mesura - 17.2a
verb defectiu - 5.6
verb inacusatiu - 17.4
verb incoatiu - 17.4
verb intransitiu - 17.3
verb irregular - 5.3
verb lleuger - 17.2.2
verb modal - 29.3
verb predicatiu - 17.1
verb principal (d'una perífrasi verbal) - 29.3
verb quasicopulatiu - 18.2
verb quasicopulatiu aspectual - 18.2.1c
verb quasicopulatiu modal - 18.2.1b
verb regular - 5.3
verb transitiu - 17.2
verb transitiu d'ús absolut - 17.2.1
verbalitzaciķ - 6.3.4
vibrant - 2.2.3c
vocal - 1.2
vocal alta - 1.2a
vocal anterior - 1.2a
vocal baixa - 1.2a
vocal central - 1.2a
vocal de suport - 4.2b, 5.3.2c
vocal mitjana - 1.2a
vocal posterior - 1.2a
vocal temātica - 5.3.2a
vocatiu - 8.7