Glossari


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


interjecció
 

Mot o locució morfològicament invariable que equival a una oració i expressa, generalment, valors pragmàtics de caràcter subjectiu o interactiu. Segons la forma, pot ser pròpia o impròpia i, segons el significat, pot ser expressiva, conativa, fàtica, metalingüística i representativa.

Oh!
Mare de Déu!
Auxili!
D’acord
Plam

 

Apartat on es defineix: 31.7


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona