Glossari


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

singularia tantum
 

Nom  usat habitualment en singular perquè el seu significat implica singularitat.

àlgebra, fam, gent

 

Apartat on es defineix: 4.5.2


 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal