perifčria oracional
 

Posicions oracionals que es troben a l’esquerra i a la dreta de les posicions nuclears (les formades, fonamentalment, per subjecte, verb i complements).

Actualment, hi ha molts bons escriptors
Deixa’ls a la prestatgeria, els llibres en anglès