antecedent del relatiu
 

Constituent de l’oració principal amb què un relatiu estableix una relació anafòrica d’identitat.

Encara recordo el dia en què ens vam conèixer