ús modal (d'un verb)
 

Ús d’un temps verbal amb què s’introdueixen diferències relacionades amb el valor de veritat que l'emissor atorga a l’enunciat.

Que em posaria un quart de carn?