impersonal pronominal
 

Impersonal que es construeix amb el pronom es, el qual impedeix l’aparició d’un subjecte definit.

Es beu massa en aquestes festes