passiva pronominal
 

Passiva que es construeix amb el pronom es i el verb en tercera persona concordant amb el sintagma nominal que en l’activa corresponent fa de complement directe.

Es van anunciar arreu les noves convocatòries