copulativa
 

Construcció que conté un verb copulatiu o quasicopulatiu i un predicat no verbal (l’atribut). Pot ser d’identificació, de caracterització, locativa o temporal.

La seva mare és la directora
Aquest pis sembla molt lluminós
L’abric és a l’armari
La inauguració de l'exposició és a les sis